Brokerzy Wydarzenia

Zamknięty katalog podmiotów prowadzących marketing usług maklerskich

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w komunikacie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza między innymi istotne zmiany w kręgu podmiotów, które mogą wykonywać czynności związane z usługami maklerskimi.

Po wejściu w życie nowych przepisów, co do zasady, jedynymi uprawnionymi podmiotami do wykonywania tego rodzaju czynności będą:
• firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy),
• agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej).

Wprowadzenie nowych przepisów, które UKNF zgłosił w procesie legislacyjnym, ma na celu zaprzestanie prowadzenia działalności przez podmioty nienadzorowane, które poprzez bezpośrednie kontakty nakłaniały inwestorów do korzystania z usług maklerskich. Podmioty te często nie posiadały dostatecznej wiedzy i kompetencji w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, a przekazywane inwestorom informacje, które miały ich zachęcić do inwestowania, były nierzetelne lub wprowadzające w błąd.

Odnotowane przez UKNF negatywne zjawisko dotyczyło w szczególności wzmożonej aktywności nienadzorowanych osób fizycznych i prawnych rezydujących na terytorium Polski, które pozyskiwały klientów na rzecz podmiotów zagranicznych świadczących usługi na tzw. rynku Forex. Formuła działania przyjmowała zwykle postać tzw. „agresywnego marketingu”. Objawiał się on wielokrotnym inicjowaniem bezpośredniego kontaktu z klientem oraz zapoznawaniem się z jego indywidualną sytuacją w celu skutecznego zachęcenia go do zawarcia umowy. Jak wskazano wyżej, praktyce tej towarzyszyły naruszenia przepisów prawa.

Pełna treść komunikatu na stronie: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/marketing_uslug_maklerskich.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *