GPW

Trakcja: Rekomendacja – Akumuluj

Trakcja pokazała stratę netto w 1Q’17, ze względu na słaby wynik działalności zagranicznej. Należy jednak pamiętać, że kwartał jest sezonowo najsłabszy w roku. Dodatkowo na wynikach działalności zagranicznej odbiła się dłuższa zima, a poprzednie dwa lata były raczej nietypowe, gdy obszar litewski osiągał w 1Q na break-even. Uważamy, że spółka w 2017 roku powtórzy wyniki ubiegłego roku (zwracamy uwagę na niską bazę w 4Q’17). Wyraźnego przyspieszenia oczekujemy natomiast w 2018 i 2019 roku. Spółka w najbliższych miesiącach powinna systematycznie zwiększać portfel zleceń, który na koniec 1Q’17 wynosił 1,3 mld PLN. W 2Q’17 podpisano już umowy na ok. 0,6 mld PLN. Dodatkowo spółka ma najniższe ceny (lub najkorzystniejsze oferty) w przetargach w Polsce o wartości ponad 1,0 mld PLN. Zwracamy także uwagę, że presja konkurencyjna w tym roku na przetargach PKP PLK jest wyraźnie mniejsza niż w 2H’16. Biorąc pod uwagę zakres korekty na akcjach Trakcji (kurs jest 20% poniżej swoich rocznych szczytów), uważamy że spółka jest znów atrakcyjnie wyceniana (P/E’17=14x, P/E’18=11x). Podtrzymujemy nasze zalecenie Akumuluj, podnosząc cenę docelową z 12,5 PLN do 16,7 PLN.

W 1Q’17 spółka miała 137 mln PLN przychodów (-3% r/r), 1,5 mln PLN EBITDA (7,0 mln PLN w 1Q’16) oraz -6,1 mln PLN straty netto (0,4 mln PLN zysku rok temu). Na poziomie jednostkowym spółka miała wyraźnie lepszą r/r marżę brutto ze sprzedaży. Na słabych wynikach zaważyły jednostki zależne, in minus zadziałał czynnik sezonowy i struktura sprzedaży na Litwie oraz niższe marże w pozostałych jednostkach zależnych. Mimo słabszego 1Q’17 nie zakładamy, by spółka miała mieć w tym roku problem z powtórzeniem rezultatów z ubiegłego roku. Oczekujemy, że przychody w kolejnych kwartałach będę porównywalne r/r. W kontekście wyników na niższych poziomach rachunku zysków i strat wyższa baza jest w 3Q’17, natomiast dość niska w 4Q’17. Rok 2017 według naszych prognoz będzie czwartym z rzędu na poziomie 50-55 mln PLN zysku netto. Wyraźniejszej poprawy, jako pochodnej wzrostu sprzedaży, oczekujemy w 2018 i 2019 roku. Spółka w najbliższych miesiącach powinna systematycznie zwiększać portfel zleceń, który na koniec 1Q’17 wynosił 1,3 mld PLN. Według zarządu w 2Q’17 podpisano już umowy na ok. 0,6 mld PLN. Dodatkowo Trakcja ma obecnie najniższe ceny (lub najkorzystniejsze oferty) w przetargach w Polsce (na kolej i drogi) o wartości ponad 1,0 mld PLN. Zwracamy także uwagę, że presja konkurencyjna w tym roku na przetargach PKP PLK jest wyraźnie mniejsza niż w 2H’16. Spora liczba przetargów rozstrzygana jest na poziomie 80-90% budżetu, podczas gdy jeszcze pół roku temu było to często <70% budżetu. Szacujemy, że obecnie zostały złożone oferty na przetargach kolejowych na ponad 1/3 wartości z planowanych ponad 60 mld PLN. Na koniec roku PKP PLK chce mieć podpisane umowy na ok. połowę planowanego budżetu. Oznacza to jeszcze kolejne mocne rozdanie przetargów w latach 201819. W średnim terminie oczekujemy także ożywienia w przetargach na Litwie. Jesienią 2016 roku przeprowadzone wybory parlamentarne, po których doszło do zmiany rządu, wpłynęło to na opóźnienie procesów przetargowych. W tym tygodniu zarząd przedstawił propozycję wypłaty dywidendy na poziomie 0,44 PLN/akcję (w 2016 roku było to 0,34 PLN/akcję). Oczekujemy, że w kolejnych latach DPS będzie systematycznie podwyższany.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *