GPW

Trakcja PRKiI SA: Rekomendacja – Trzymaj

Skonsolidowane wyniki 1Q17 były słabsze niż przed rokiem, traktujemy to jednak jako zjawisko przejściowe związane z sezonowością na rynku zagranicznym. Spółka odbudowuje portfel zamówień dzięki ożywieniu w rozstrzyganiu przetargów przez PKP PLK. Niemniej jednak konkurencja na przetargach jest wysoka, co prawdopodobnie będzie wywierać presję na marżę. Oprócz aktywności na kolei spółka dywersyfikuje działalność o energetykę i drogi. W wyniku aktualizacji naszych prognoz podnosimy wycenę z 14,9 zł do 15,7 zł i z uwagi na wzrost kursu od momentu wydania poprzedniej rekomendacji o 17% obniżamy ją z AKUMULUJ do TRZYMAJ.

Wyniki 2016 i 1Q17

Przychody w 2016 roku wyniosły 1,38 mld zł (+3,9% r/r), EBITDA 97 mln zł (-1,8% r/r), a zysk netto 54,7 mln zł (+8,9% r/r). Czwarty kwartał przyniósł zauważalnie niższą marżę brutto na sprzedaży, a zarząd podczas konferencji wynikowej zwrócił uwagę, że w kolejnych okresach należy się spodziewać pogorszenia marży. Wyniki 1Q17 były słabe – przychody wyniosły 136,7 mln zł (-3% r/r), EBITDA 1,5 mln zł (vs 7 mln zł w 1Q16), z wynik netto -6,1 mln zł (vs +0,4 mln zł w 1Q16), co głównie wynikało ze słabości w litewskiej spółce zależnej. Sama Trakcja PRKiI jednostkowo poprawiła wyniki w 1Q17. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach spółka poprawi skonsolidowane wyniki finansowe, tak, aby w ujęciu całorocznym przy nieco wyższych przychodach wyniki finansowe były zbliżone do ubiegłorocznych.

Odbudowa portfela i dywersyfikacja działalności

Przyspieszenie w rozstrzyganiu przetargów kolejowych z nowej perspektywy unijnej z końcówki 2016 roku znalazło swoje odzwierciedlenie we wzroście portfela zamówień spółki – co prawda w podpisanych umowach było to na koniec 1Q17 r. 1,35 mld zł (vs 1,59 mld zł na koniec 2015 roku), jeśli jednak weźmiemy pod uwagę umowy za ponad 650 mln zł podpisane w 2Q17 i oferty z pierwszą ceną złożone przez spółkę za ponad 700 mln zł, to wielkość ta wzrasta do ponad 2,7 mld zł. Realizacja nowych zleceń będzie bardziej wpłynie jednak na wyniki 2018 roku i kolejnych lat. Dlatego w 2018 roku oczekujemy odbicia sprzedaży, jednak w kwestii rentowności zachowujemy ostrożność z uwagi na wysoką konkurencję na przetargach i fakt, że oferty często były poniżej budżetu zamawiającego. W kolejnych latach spółka chce większy nacisk położyć na zwiększenie sprzedaży w obszarze energetyki, w czym pomóc ma zwiększenie zatrudnienia w tym segmencie. Spółka chce się też rozwijać w obszarze drogowym – w 2017 roku obszar ten będzie on stanowił ok. 1/3 działalności. Sprzedaż eksportowa w Skandynawii ma być realizowana za pośrednictwem litewskiej spółki córki AB Kauno Tiltai.

Ryzyka dla naszej wyceny i rekomendacji

Wśród głównych ryzyk, jakie widzimy dla naszych prognoz i rekomendacji jest presja na marże rynkowe w związku z dużą konkurencją i ryzyko spiętrzenia robót w kolejnych latach. Wartość akcji Trakcji PRKiI SA oszacowaliśmy na podstawie wyceny metodami: DCF (13,6 zł) oraz porównawczą (15,7 zł), co po zważeniu powyższych wycen dało 9miesięczną cenę docelową równą 15,7 zł.

piszą analitycy Noble Securities w najnowszej rekomendacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *