Regulamin

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez portal Dealing Room dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności czy warunków korzystania z serwisu Dealing Room prosimy o wysyłanie uwag na adres: pr(@)forexpr.eu

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów lub szaty graficznej umieszczonych na stronach serwisu Dealing Room wykraczającym poza obowiązujące przepisy prawa wymagają każdorazowo zgody osoby reprezentującej serwis Dealing Room.

Dozwolone jest korzystanie z treści artykułów i opracowań jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej www.dealingroom.pl, na której opublikowana jest pełna treść danego tekstu.

W celu uzyskania zgody Dealing Room na skorzystanie z umieszczonych treści na stronie internetowej Dealing Room w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny na gruncie obowiązujących przepisów prawa, prosimy o kontakt mailowy pr(@)forexpr.eu .

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) treści publikowane na łamach portalu dealingroom.pl stanowią jedynie wyraz osobistej wiedzy i poglądów autorów, dlatego nie są traktowane jako „rekomendacja” i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. Teksty nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia, a Dealing Room nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie artykułów. Dealing Room nie ponosi również odpowiedzialności za treści materiałów zamieszczonych w niniejszym portalu przez firmy inwestycyjne. Dealing Room nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538)

Informacje publikowane w serwisie dealingroom.pl są przygotowywane w sposób rzetelny i pochodzą z wiarygodnych źródeł. Zespół Dealing Room dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane na łamach portalu były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Regulamin

Korzystając ze strony DealingRoom.pl użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez domenę www.dealingroom.pl oraz podmioty trzecie współpracujące z Dealing Room danych osobowych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.