GPW

Raport Analityczny AGORA: Kupuj

Sporządzona przez nas wycena SOTP poszczególnych obszarów biznesowych Agory w oparciu o mnożniki na rok 2017-2019 sugeruje wartość spółki na poziomie 20,27 PLN/akcję (podnosimy z 19,42 PLN/akcję). Dlatego uwzględniając obecną cenę rynkową decydujemy się na utrzymanie zalecenia Kupuj. Obecnie Agora jest handlowana przy mnożniku EV/EBITDA na rok 2017 na poziomie 5,6x. Przy uwzględnieniu naszych konserwatywnych założeń na 2018-2019 dostrzegamy perspektywę spadku EV/EBITDA w następnych dwóch latach do odpowiednio 5,2x i 4,7x.

Wyniki za 1Q’17 były lepsze niż wcześniej szacowaliśmy. Pozytywnie zaskoczyliśmy się rezultatami segmentu film i książka(bardzo dobre wpływy działalności filmowej). W segmentach z ekspozycją na rynek reklamy nie dostrzegamy w wynikach za 1Q’17 istotnych odchyleń od naszych oczekiwań i był to kwartał dość trudny. W 1Q’17 Agora zaraportowała wzrost przychodów o 4% r/r do poziomu 301 mln PLN. Wpływy reklamowe w omawianym okresie były niższe o 2% r/r i wyniosły 119,4 mln PLN. Sprzedaż biletów w kinach wzrosła o 11% do 64,4 mln PLN, a wpływy z barów kinowych były wyższe o 13% r/r i wyniosły 22,2 mln PLN. Ogółem w 1Q’17 EBITDA wyniosła 28,9 mln PLN. Na poziomie EBIT zysk wyniósł 3,6 mln PLN. Końcowy wynik netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) za 1Q’17 to strata rzędu 8,2 mln PLN.

W skali całego 2017 roku liczymy, że EBITDA Agory wzrośnie do niemal 122 mln PLN (łącznie z wpływem sprzedaży nieruchomości). W 2018 roku EBITDA bez zdarzeń jednorazowych powinna spokojnie przekroczyć 123 mln PLN i z obecnej perspektywy jest to dla nas projekcja konserwatywna. Przypominamy też, że przyszły rok będzie momentem, kiedy prawdopodobnie poznamy założenia dla nowej perspektywy średnioterminowej (podczas konferencji wynikowej za 1Q’17 prezes spółki zasygnalizował, że cele dla ścieżki EBITDA na kolejne lata mogą być ambitne – będziemy wg naszych symulacji startowali z progu przynajmniej 122 mln PLN).

Podobają nam się zachodzące zmiany w ramach grupy. Kluczowym segmentem stał się obszar film i książka. Otoczenie makro w Polsce i wzrost zamożności społeczeństwa będą sprzyjać dalszej budowie frekwencji w sieci Helios (cały czas statystycznie rynek polski w przeliczeniu na liczbę ludności jest mniejszy niż w wielu innych krajach UE). Dodatkowo dalsze impulsy wzrostowe dla tego segmentu powinny stymulować przygotowane projekty rozwojowe bazy ekranów i w szczególności wejście na rynek warszawski. Pozostałe segmenty mają inną specyfikę działania i w ramach całej spółki wydaje nam się, że jesteśmy już w momencie, kiedy Agora nie powinna już tracić udziałów w rynku reklamy. Dwa największe segmenty bazujące na wpływach reklamowych to reklama zewnętrzna (obszar powinien otrzymać kolejny impusl wzrostowy wraz z wprowadzaniem w życie uchwał krajobrazowych w poszczególnych miastach/aglomeracjach) oraz internet, gdzie znajdują się dwa podmioty zależne, czyli GoldenLine i Yieldbird, które naszym zdaniem w przyszłości istotnie wpłyną na budowę wartości dla akcjonariuszy.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *