PLN

Qumak: Rekomendacja – Kupuj 10.03.2017

W kontekście nadchodzącej poprawy koniunktury w segmencie infrastruktury IT w latach 2018 – 2020 z optymizmem patrzymy na perspektywy Qumaka w tym okresie. Z kolei w 2017 roku mają być widoczne pierwsze efekty prowadzonej restrukturyzacji, co według nas pozwoli na wygenerowanie dodatniego wyniku operacyjnego. Dotychczasowe warunki rynkowe były dla Qumaka bardzo wymagające i wyraźnie odbiły się na raportowanych wynikach. W rezultacie w ostatnich kwartałach kurs spółki znajdował się w trendzie spadkowym, co sprowadziło jej wycenę na atrakcyjne według nas poziomy. Dlatego zdecydowaliśmy się na podniesienie zalecenia dla Qumaka do „Kupuj” ustalając cenę docelową na poziomie 7,74 PLN za akcję.

Na rozczarowujące wyniki Qumaka w ostatnich okresach nałożył się szereg czynników. W 2016 roku najważniejszym z nich była dekoniunktura na rynku zamówień publicznych. Przyczyną było opóźnienie w rozpisywaniu przetargów finansowanych z nowej perspektywy środków unijnych. Prognozujemy, że w całym 2016 roku spadek przychodów wyniósł 38%, a strata netto sięgnęła 10,3 mln PLN. W latach 2014 – 2015 na słabe rezultaty wpłynęły problemy związane z realizacją niektórych kontraktów (eDŚ, ISOK). Ponadto została dokonana korekta wyników związana ze zmianą dotychczasowego ujmowania kosztów realizacji kontraktów długoterminowych. Obciążyła ona wyniki lat 2014 – 2015.

Na początku 2017 roku opublikowana została nowa strategia, która obejmuje lata 2017 – 2020. Jednym z założeń w niej zaprezentowanych jest zwiększenie udziału outsourcingu w skonsolidowanej sprzedaży do 20%. To działanie oceniamy bardzo pozytywnie, ponieważ dotychczas jednym z problemów Qumaka było niewystarczające wykorzystanie zasobów podczas słabszej koniunktury. Dodatkowo zarząd podjął działania zmierzające do poprawienia efektywności struktury organizacyjnej oraz zaczął ograniczać zatrudnienie w działach wspierających bieżącą działalność. Powinno to w całym 2017 roku przynieść około 4 mln PLN oszczędności. Z uwagi na ograniczanie kosztów oraz rozbudowę segmentu outsourcingowego, zakładamy wygenerowanie zysku operacyjnego już w 2017 roku. Dodatkowo przepływy pieniężne w 1Q’17 powinny zostać wsparte przez zwrot VAT zapłaconego z tytułu faktury wystawionej za piąty etap ISOK. Od 2018 roku Qumak może wejść na ścieżkę dynamicznej poprawy wyników za sprawą lepszej koniunktury na rynku zamówień publicznych. Jeśli chodzi o branżę informatyczną, to w pierwszej kolejności powinna być odczuwalna poprawa w obszarze ochrony zdrowia oraz systemów IT dla samorządów. W nieco późniejszej perspektywie ożywienie powinno dotknąć także segment inwestycji infrastrukturalnych. Tutaj Qumak posiada kompetencje w takich obszarach jak systemy ITS, infrastruktura lotnicza oraz automatyka budynkowa. Dlatego istotnego wpływu przetargów z nowej perspektywy finansowej UE na wyniki Qumaka oczekujemy od 2018 roku.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *