GPW

Mostostal Płock: Rekomendacja – Kupuj

Mostostal Płock ma za sobą bardzo słaby okres 2015-16, będący głównie pochodną małej liczby zleceń w podstawowych obszarach działalności. Dostrzegamy jednak szanse na odwrócenie negatywnych tendencji w najbliższych okresach. Spółka posiada szerokie referencje w zakresie realizacji zadań (budowa i montaż m.in. konstrukcji stalowych, zbiorników czy rurociągów, a także remonty instalacji) przy inwestycjach realizowanych przez rafinerie, podmioty z branży petrochemicznej oraz operatorów logistycznych w zakresie magazynowania paliw. Na bazie opublikowanych planów inwestycyjnych głównych klientów spółki spodziewamy się, że najbliższe lata mogą pozwolić odbudować portfel zleceń w podstawowej działalności. Szczególnie zwracamy uwagę na zakładany mocny wzrost wydatków inwestycyjnych w PKN Orlen w obszarze rafinerii i petrochemii w Polsce (ze względu na lokalizację czy zbudowane referencje historycznie jest to główny klient spółki). Na 2017 rok spółka ma zakontraktowane spore zakresy prac w Lotosie (EFRA i remont). Liczymy także na potencjalne wyjście spółki na rynki zagraniczne w dłuższym terminie. Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji na temat Mostostalu Płock od zalecenia Kupuj z ceną docelową 20,0 PLN.

Podkreślamy, że ze względu na niską kapitalizację oraz płynność obrotów akcjami, a także duże uzależnienie przyszłych wyników spółki (a tym samym jej wyceny giełdowej) od przebiegu procesów inwestycyjnych kilku największych klientów, inwestycja w walory podmiotu wiążę się z podwyższonym ryzykiem. Jednocześnie jednak duża skala przyszłych projektów inwestycyjnych, które spółka potencjalnie może realizować w kolejnych latach, może skutkować tym, że w przyszłości będziemy korygować in plus obecne projekcje dla MSP. Lata 2015-16 były dla spółki bardzo wymagające. Ograniczona liczba zleceń z podstawowego obszaru działalności (ciężar przesunął się w kierunku energetyki i współpracy z głównym akcjonariuszem), wypadek na budowie w Opolu oraz zmiany w zarządzie przełożyły się na trudności z osiągnięciem operacyjnego break-even (strata na sprzedaży sięgneła: -0,3 mln PLN w 2015 i -4,6 mln PLN w 2016). W 4Q’15 ze stanowiska odszedł wieloletni prezes W. Guzek, w połowie 2016 roku zastąpił go M. Barycki (wcześniej związany m.in. z naftową częścią Polimexu).

Pod koniec 2016 roku krajowe spółki z branży paliwowej opublikowały strategie rozwoju wraz z planami inwestycyjnymi. Szczególnie zwracamy uwagę na mocny wzrost CAPEX-u w PKN Orlen w obszarze rafinerii i petrochemii w Polsce (m.in. Metateza, Visbreaking, rozbudowa mocy w Anwilu i inne nowe projekty). Inwestycje takie jak planowana rozbudowa Terminalu Naftowego w Gdańsku (PERN), budowa instalacji PDH w Policach, potencjalna rozbudowa rafinerii Lotosu w kierunku rozszerzenia łańcucha produktowego także dają szeroki zakres potencjalnych prac podwykonawczych, które będę w zainteresowaniu Mostostalu Płock. Szansy na wzrost przychodów upatrujemy także w zapowiadanym przez nowego prezesa wyjściu na rynki zagraniczne (zachodnie rafinerie). Obecna kapitalizacja spółki to 26 mln PLN. Na koniec 2016 roku dług netto wynosił 8 mln PLN, przy czym kapitał obrotowy netto przekracza poziom kapitalizacji spółki. Historycznie wyniki MS Płock są bardzo zmienne i uzależnione głównie od poziomu inwestycji w branży paliwowochemicznej (zakres EBITDA z lat 2004-16: od -12 mln PLN do +22 mln PLN).

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *