GPW

LW Bogdanka: Rekomendacja Kupuj

Bardzo podoba nam się słowo klucz dla przyszłości Bogdanki, czyli ELASTYCZNOŚĆ. Z obecnej perspektywy inwestora mniejszościowego podstawowe znaczenie ma jednak umieszczenie w nowej strategii rozwoju szeregu inwestycji, które będą i mogą być realizowane przez spółkę w obszarze wydobycia.

Podsumowując, jesteśmy nadal optymistycznie nastawieni do inwestycji w walory spółki. Na podstawie aktualizacji modelu podnosimy wycenę spółki do 89,49 PLN i podtrzymujemy zalecenie KUPUJ (zaprezentowany scenariusz ze stycznia’16 był bardzo konserwatywny i miał miejsce w otoczeniu krytycznie niskich cen węgla energetycznego na świecie i dużej niepewności związanej z sanacją śląskich kopalń). Przy cenie docelowej 89,49 PLN/akcję, spółka będzie handlowana na mnożniku EV/EBITDA na lata 2017-2019 w okolicy 4,6x.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że założyliśmy brak wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok. Powrót do wypłaty dywidend przewidujemy od 2018 roku. Władze Bogdanki akcentują, że spółka ma na bilansie zadłużenie z tyt. obligacji (600 mln PLN) i ostateczną decyzję o rekomendacji w zakresie podziału zysku prawdopodobnie przedstawią za ok 3 miesiące. Zwracamy uwagę, że w strategii spółki znajduje się zapis o chęci dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami (jeśli będzie na to pozwalała kondycja płynnościowa) na poziomie do 50% jednostkowego zysku netto. Jednocześnie w strategii jest mowa o średnioterminowym i długoterminowym horyzoncie wypłat dywidend (nie ma mowy o tym, że również w krótkim terminie należy oczekiwać dywidend).

Na 2017 rok nie spodziewamy się istotnych zmian w zakresie osiągalnej średniej ceny sprzedaży przez LWB. Również wolumen sprzedaży przyjęliśmy na zbliżonym poziomie (w 2016 roku spodziewamy się, że sprzedaż wyniosła 9,12 mln ton, a w 2017 roku liczymy na ok 9,16 mln ton). Tym samym prognozowane przychody w naszym modelu na 2017 rok wynoszą niespełna 1,79 mld PLN. Dlatego w skali całego 2017 roku przyjmujemy, że EBITDA spółka będzie na poziomie zbliżonym do 2016 roku (liczymy na poprawę wskaźnika uzysku począwszy od 1Q’17). Od roku 2018 uwzględniamy w modelu odbudowę cenników sprzedaży. Zatem wraz z symboliczną poprawą wolumenów sprzedaży (w modelu uwzględniamy zaprezentowany szklany sufit na poziomie 9,3 mln ton węgla w skali roku) spółka powinna pokazać odczuwalny wzrost EBITDA. Z obecnej perspektywy liczymy, że EBITDA w 2018 roku osiągnie pułap 650 mln PLN, a w kolejnych dwóch latach wzrośnie do odpowiednio 700 i 756 mln PLN

Nasze długoterminowe założenia dla rentowności profilu działalności LWB są ostrożniejsze niż sugerują główne wskaźniki zawarte w opublikowanej nowej strategii. W prezentacji spółki zawarta jest symulacja, że EBITDA w 2025 roku może wzrosnąć do ok 976 mln PLN,, czyli o 44% względem oczyszczonego odczytu z 2015 roku. W naszym modelu w 2025 roku EBITDA spółki nie przekracza 817 mln PLN.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *