GPW

LPP: Rekomendacja – Akumuluj

Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do walorów LPP. W bieżącym raporcie akcentujemy przede wszystkim spodziewany silny odczyt wyników za 2Q’17. Według naszych szacunków EBITDA powinna wzrosnąć do 288 mln PLN (+89%), co oznacza dodatnią dynamikę po raz pierwszy od 2Q’14. Z optymizmem podchodzimy także do ścieżki wynikowej w kolejnych okresach. Zwracamy uwagę na pozytywne odczyty sprzedażowe, które sugerują dodatnie wartości sprzedaży porównywalnej (odczyt za lipiec zgodny z naszymi oczekiwaniami). Doceniamy także, że zarząd spółki zdecydował się na przyspieszenie tempa ekspansji powierzchni handlowej w ’17, głównie w kierunku rosyjskim. Bardzo dobrze odbieramy rozwój kanału e-commerce, w planach na kolejne miesiące jest wejście do 5 krajów z całym portfolio marek (w tym do Rosji). Liczymy również na pozytywny wpływ kursu USD/PLN, który przy obecnym poziomie stwarza pole do przebicia wcześniejszych zapowiedzi zarządu grupy (docelowo marża miała mieścić się w przedziale 52-53%; ekspozycja na USD to 90-95%). W przyszłym roku na wyniki LPP negatywnie nie będzie wpływała także marka Tallinder. Mając na względzie wymienione czynniki, decydujemy się utrzymać zalecenie Akumuluj, podwyższając jednocześnie cenę docelową do 7 817,1 PLN z 6 678,6 PLN.

Z ostatnich odczytów sprzedaży można wywnioskować, że 2Q’17 powinien być zdecydowanie lepszy w ujęciu r/r. Szacujemy, że przychody wyniosły ok. 1,71 mld PLN. Zwracamy jednocześnie uwagę na istotną odbudowę pierwszej marży wraz z wejściem do sklepów nowej kolekcji – już od marca rentowność brutto zwiększała się po 6-8 p.p. r/r, co sugeruje, że w ujęciu kwartalnym może się to przełożyć na ok. 56,7% (+6,8 p.p. r/r). Spodziewamy się, że EBITDA zwiększy się do blisko 288 mln PLN (vs 153 mln PLN przed rokiem), co oznacza, że od 2Q’14 byłby to pierwszy kwartał, w którym raportowane wyniki będą lepsze r/r.

W ujęciu całorocznym spodziewamy, że pozytywnie będzie kontrybuował rynek rosyjski (przyjmujemy wzrosty z mkw. na poziomie kilku procent w walucie lokalnej w kolejnych kwartałach) oraz że odbuduje się marka Reserved. Oczekujemy też pozytywnej kontrybucji młodszych brandów. Grupa zweryfikowała plany rozwoju powierzchni na ’17 i zamierza przyspieszyć z rozwojem w Rosji (+20% r/r) oraz spowolnić wzrost w Polsce (tylko 3% r/r). Duże nadzieje wiążemy z e-commerce – LPP planuje w ’17 wejście na 5 rynków (w tym na rynek rosyjski).

Podsumowując, do ścieżki wynikowej w kolejnych okresach podchodzimy z dużym optymizmem i estymujemy, że w ’17 przychody wzrosną do ponad 6,9 mld PLN, marża brutto wyniesie 52,5%, a EBITDA podniesie się do 869 mln PLN. W 2018 roku zakładamy, że spółka wypracuje 7,8 mld PLN przychodów oraz 1,1mld PLN EBITDA. LPP przy takich założeniach jest handlowa na poziomie EV/EBITDA’18=11,0x, przy historycznej średniej dla EV/EBITDA(+1Y)=15,8x.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *