Brokerzy

HFT Brokers do zamknięcia

25 kwietnia 2017 Komisja Nadzoru Finansowego podała do informacji decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności przez HFT Brokers.

W konsekwencji dom maklerski HFT Brokers ma zostać zamknięty maksymalnie do 26 czerwca 2017 roku. Decyzja ta podjęta została na podstawie naruszenia przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. art. 395 ust.1 w związku z art. 395 ust. 3 Rozporządzenia CRR nr 575/2013, § 14 ust. 1, § 24 ust. 1 i 5, § 25 oraz § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych.

„Uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez ww. podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania powyższych czynności. Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których HFT Brokers Dom Maklerski S.A. kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów, dla których HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadził ewidencję obligacji, iż podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług” – czytamy w komunikacie KNF.

Komisja nadała decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz wyznaczyła w decyzji termin zakończenia prowadzenia działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. na dwa miesiące od dnia doręczenia decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, co nastąpiło we wtorek, 25 kwietnia 2017 r.

Pełna treść komunikatu KNF: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/351_posiedzenie_knf.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *