Brokerzy

DM PKO BP kończy działalność forexową

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usługi dostępu do rynku forex. Od dnia 31.08.2016 r. nie będzie możliwości założenia nowego rachunku inwestycyjnego OTC zarówno w wersji DEMO jak i realnej. Obecnie otwarte rachunki DEMO zostaną wyłączone w dniu 30 września. Do klientów posiadających rachunek rzeczywisty została skierowana odpowiednia komunikacja:

„Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „Dom Maklerski”) uprzejmie informuje, że została podjęta decyzja o zakończeniu, z dniem 30 września 2016 r., świadczenia usług w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski.

W związku z tym, Dom Maklerski, działając na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „Regulamin”) skierował do Państwa korespondencję w formie listu poleconego zawierającą wypowiedzenie ze skutkiem od dnia 16 września 2016 r. Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia kontraktów OTC przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, co oznacza, że ww. umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 30 września 2016 r.

Dom Maklerski zwraca się z prośbą o zamknięcie otwartych pozycji i dokonanie wypłaty środków pieniężnych przed końcem okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Dom Maklerski uprzejmie informuje, że zgodnie z § 54 ust. 3 Regulaminu, w przypadku niewykonania przez Klienta czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokona zamknięcia pozycji zarejestrowanych na Pani/Pana rachunku i przekaże środki pieniężne uzyskane z tytułu zamknięcia pozycji na rachunek, który został przez Panią/Pana wskazany w ww. umowie.

Wyrażając podziękowanie za dotychczasową współpracę, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Dom Maklerski prosi o kontakt z pracownikami Biura Forex Domu Maklerskiego pod numerem telefonu (22) 521 53 90.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *